шохойн чулууны карьер боловсруулалтын насан туршийн тооллого

 • Насан туршийн боловсролын үндэсний төв

  Насан туршийн боловсролын үндэсний төв

  Аймаг нийслэл, сум дүүргийн Насан туршийн боловсролын (хуучин нэрээр Гэгээрэл) төвд 19972017 онд зохион байгуулсан бичиг үсгийн анхан, дунд, гүнзгий, бичиг үсгийн дараах 4 шатны сургалтад 172,3 мян иргэн хамрагдаж бичиг

  Үнэ авах
 • Насан туршийн боловсролын үндэсний төв

  Насан туршийн боловсролын үндэсний төв

  Өмнөговь аймгийн Насан туршийн боловсролын төв нь Боловсрол Шинжлэх ухааны Сайдын 2012 оны А/178 дугаар тушаал, Аймгийн засаг даргын 2013

  Үнэ авах
 • Ерөнхий боловсролын сургуулиудад хяналт

  Ерөнхий боловсролын сургуулиудад хяналт

  Дүүргийн засаг даргын баталсан А/07 тоот захирамжаар дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн болон төрийн бус өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн дотоод гадаад орчны аюулгүй байдлыг хангуулах ажлын

  Үнэ авах
 • Насан туршийн боловсролын үндэсний төв

  Насан туршийн боловсролын үндэсний төв

  Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2012 оны 12 дугаар сарын 12ны өдрийн А/178 тоот тушаалаар Албан бус боловсрол, зайны сургалтын үндэсний төвийг Насан туршийн боловсролын үндэсний төв болгон өөрчлөн байгуулсан.

  Үнэ авах
 • Насан туршийн боловсролын үндэсний төв

  Насан туршийн боловсролын үндэсний төв

  БСШУСЯны харьяа Насан туршийн боловсролын үндэсний төв нь Нийслэлийн 63 дугаар тусгай сургууль, Ховд аймгийн Насан туршийн боловсролын төвтэй хамтран "Тэгш хамруулан сургах боловсрол" холимог бүлгийн багш нарыг

  Үнэ авах
 • Насан туршийн боловсрол

  Насан туршийн боловсрол

  Насан туршийн боловсрол Энэ хавар Монголын 37 мянган залуус ерөнхий боловсролын сургуулиа төгсөж, техник мэргэжлийн болон их дээд сургуульд үргэлжлүүлэн сурахаар зэхэж байна.

  Үнэ авах
 • Насан туршийн боловсролын үндэсний төв

  Насан туршийн боловсролын үндэсний төв

  Насан туршийн бус байдаг боловсролын салбар гэж огт байдаггүй. Өөрөөр хэлбэл насан туршийн боловсрол бол хэн нэгний бий болгосон эсвэл аль нэг тогтолцоог нь

  Үнэ авах
 • Насан туршийн боловсролын үндэсний төв

  Насан туршийн боловсролын үндэсний төв

  Насан туршийн боловсролын үнэ цэнэ болон иргэдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн тасралтгүй иргэн бүрт сургалтыг хүргэх байдлыг бүрдүүлж олон нийтийн ойлголт хандлагыг төлөвшүүлэн тэгш оролцоог хангана.

  Үнэ авах
 • Насан туршийн боловсролын үндэсний төв

  Насан туршийн боловсролын үндэсний төв

  Насан туршийн боловсролын хөтөлбөр Амьдрах ухааны боловсрол Гэр бүлийн боловсрол Иргэний боловсрол Ёс суртахуунтөлөвшлийн боловсрол Гоо зүй

  Үнэ авах
 • Насан туршийн боловсролын бодлогын баримт бичгийн эмхэтгэл 8 8 дугаар зүйл. Боловсрол эзэмших арга, хэлбэр 8.1. Иргэн нь боловсролыг албан болон албан бус сургалтаар эзэмшиж болно

  Үнэ авах